Další příprava biřmování bude 22. 5. 2012 ve Štítarech

Autor: Eliška Marie Ramachová <eliska.rama(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 16. 05. 2012

Dne 4. 5. byla další příprava na biřmování na Šumné. Téma bylo Ježíšova smrt.

Téměř asi polovina biřmovanců chyběla, protože byli v Jeníkově připravovat se na sobotní událost 4 v jednom a to: křest, biřmování, první svatý přijímání a svatba.

Určitě však toto téma, které jsme probírali: Ježíšova smrt bylo zajímavé a jistě všechny biřmovance potěším sdělením, že příští příprava bude 22. 5. po mši svaté v 18,00 ve Štítarech. Tak to řekněte i ostatním a hlavně nezapomeňte přijít!!!