Další příprava na biřmování bude 4. 5. 2012 ve 20 na Šumné

Autor: Eliška Marie Ramachová <eliska.rama(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 27. 04. 2012

Dne 24. 4. byla další příprava na biřmování na téma Zázraky pána Ježiše.Prvně jsme si nějaký ty zázraky vyjmenovali např. proměnil vodu ve víno, uzdravil slepého ... Z tohoto setkání jsme si odnesli, že se zázraky dějí každý den a to když se probudíme do dalšího dne. Další setkání bude na první patek a to 4. 5. 2012 ve 20 hodin v kostele na Šumné