Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března

Autor: Eliška Marie Ramachová <eliska.rama(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 19. 03. 2012

Dne 2. března byla už po několikáté příprava na biřmování na Šumné. Téma bylo "Proč se lidé chovají jako zvířata?"
Nejprve se o. Marek ptal, jestli někoho známe, kdo se chová jako zvíře. Dozvěděli jsme se na toto téma moc dobrých věcí. Dozvěděli jsme se, že po sobě neumíme někteří uklízet a chováme se jako čunítka...

A řeč byla ještě o mnohém zajímavém...

Příští setkání bude 20. března ve Štítarech po mši svaté!