Novinky z Velehradu

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Mimo oblast FATYMu, Vydáno dne: 31. 01. 2012

2010 Co připravuje a na co zve Matice velehradská?

Vážení členové Matice velehradské,
rád bych Vás krátce informoval o novinkách z Velehradu:

- Během několika dní k Vám zamíří Ročenka Matice velehradské s pozvánkou na Valnou hromadu 12.2. Její program - viz www.maticevelehradska.cz

- Nadto ještě připravujeme prezentaci knihy prof. Petra Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň, která se uskuteční na Velehradě, v Olomouci, v Ostravě a ve Zlíně. Pokud máte máte možnost se některé z těchto prezentací zúčastnit a dále je propagovat, velmi to oceníme.
Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Ve druhé části autor knihy prof. Petr Piťha v několika historických obrazech provede (dětského) čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný úkol při ochraně a rozmnožení „dědictví otců“.
7. 2. Olomouc, 17:00 Arcibiskupský palác - Andělský sál
8. 2. Ostrava, 17:00 dům Telepace - TV NOE
9. 2. Zlín, 17:00 Krajská knihovna Františka Bartoše - hudební oddělení
12. 2. Velehrad, 12:45 Stojanovo gymnázium - Slovanský sál

- Věnujte, prosím, pozornost nové iniciativě Matice, která usiluje o vybudování nové poutní trasy Velehrad - Sv. Antonínek: Odkaz zde.

- Dále bych Vás rád pozval k návštěvě a užívání nového internetového portálu poutního místa Velehrad, na kterém budou sdílet informace všechny instituce či společenství, které usilují o rozvoj poutního místa Velehrad: www.velehradinfo.cz


Za Výbor Matice Vás z Velehradu zdraví Petr Hudec, místopředseda
Petr Hudec
p.hudec@email.cz