11 roků od vzniku CM pěší poutě na Velehrad - Bohu díky, Panně Marii díky, sv. C a M díky

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 18. 01. 2012

poutníci Před 11 roky ve čvrtek 18.1. 2001 na svátek Panny Marie Matky jednoty křesťanů jsme se sešli na faře ve Znojmě a naplánovali CM pěší poutě na Velehrad.

Mělo to být hlavně pro ty, kdo nemohou pěšky do Říma, a přesto by rádi někam putovali, zároveň také obdoba toho, co prožije každý mladý polský katolík, když aspoň jednou za život jde pěšky na Jasnou Horu u Čenstochové prosit Královnu Polska za svou vlast.
Doslova u stolu jsme naplánovali pětidenní trasu z Vysočiny a ze Znojemska, na každý den 33 km pěšky a závěrečné sobotní společné zakončení. Vybrali jsme farnosti, kde budeme moci přenocovat.
Bohu díky, Panně Marii díky, sv. Cyrilu a Metoději díky, svatým andělům strážným díky, že to všechno vyšlo a pokračuje. A že se chodí už v 8 proudech celkem z 15 míst.

Dík patří také spolupoutníkům a dobrodincům po cestě. Vám všem Pán Bůh zaplať. A Pán vám žehnej. A nad našimi zemřelými, i nad zemřelými poutníky, se smiluj.

P. Jan Peňáz

www.poutnik-jan.cz


Na www.tv-mis.cz najdete kromě jiného také videozáznam z 1. pěší poutě na Velehrad. Odkaz ZDE.

pouťpouťpoutníciPoutnicePoutník o. Nikz pouti 2007poutniceBazén v Miroslavidětifotbalové utkáníposilaKlimantekRychlá rotapolem nepolemobveselovací programpoutníci