Tříkrálová sbírka na Šumné

Autor: Lucka Růžičková <luruzic(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 09. 01. 2012

TKS Šumná 2012 V neděli 8. ledna 2012 proběhla Tříkrálová sbírka na Šumné.

V 13:30 jsme měli domluvený sraz na faře ve Štítarech s místními koledníky, kteří pomohli i na Šumné. Setkání všech koledníků bylo ve dvě hodiny v klubovně pod kostelem. Z místních dětí přišel pouze František, tak jsme z původních 5 skupinek udělali jen 4 a procházeli Šumnou s tříkrálovou písničkou. Ještě po cestě jsme přibrali jako třetího krále do skupinky Pepíka a měli jsme tak čtyři úplné skupinky. S dětmi jsme stejně jako ve Štítarech psali K+M+B+2012 požehnanou křídou na dveře domů a zpívali tříkrálovou písničku. Při ní jsme se snažili ostatním rozdávat radost a lidé, kteří nám otevřeli, z nás skutečně radost měli. Místní lidé jsou velmi štědří, a tak koledníci dostali i spoustu sladkostí.

Děkujeme všem dárcům i koledníkům!

Než přišli ostatní, využili jsme čas ke hře.Ještě modlitba a požehnání od otce Marka.

Dvě fotky, kde jsou téměř všichni.

Šumenský kostel v "rámečku". :o)