Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: res claritatis, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA) a Regionální kancelář Světové zdravotnické organizace pro Evropu (World Health Organization - WHO) vydaly v roce 2010 Standardy pro sexuální výchovu v Evropě. Publikace v angličtině je ke stažení z www.bzga.de/infomaterialien/ei….

informace WHO o ní jsou na
www.euro.who.int/en/what-we-pu…. .

Část dokumentu byla již přeložena do češtiny a operují jím čeští propagátoři sexuální výchovy a jako seriozní zdroj ho bere i Výzkumný ústav pedagogický.

Ukaz("text"); ?>