Poselství Panny Marie pro Mirjanu z 2. 8. 2011

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 08. 08. 2011

Kéž je nám jasné, že ztratíme-li Boha, ztratíme sami sebe, ale že s Ním jsme zachráněni. Sami nemůžeme zastavit zlo, které chce ovládnout svět, ale všichni společně ve spojení s Ježíšem můžeme změnit svět. Modleme se za své duchovní pastýře.

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se znovu zrodily v modlitbě a skrze Ducha Svatého a v mém Synu se staly novým lidem. Lidem, který ví, že když ztratí Boha, ztratil sám sebe. Lidem, který ví, že přes všechno trápení a zkoušky, je s Bohem jistý a spasený.

Volám vás, abyste se shromáždily do Boží rodiny a Otcovou silou abyste sílily. Jako jednotlivci, děti moje, nemůžete zastavit zlo, které chce ovládnout svět a zničit ho. Ale podle vůle Boží, všichni společně s mým Synem můžete vše proměnit a uzdravit svět. Vyzývám vás, abyste se celým srdcem modlily za své pastýře, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám.


Prostřednictvím Mirjany Dragičevičové – Soldové, Medžugorie, 2. srpna 2011

“Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa znova narodili v modlitbe, a prostredníctvom Ducha Svätého, v mojom Synovi, boli novým národom. Národom, ktorý vie, že keď stratí Boha, stratil sám seba. Národom, ktorý vie, že napriek všetkým utrpeniam a pokušeniam, u Boha je v bezpečí a zachránený. Pozývam vás, aby ste sa zhromaždili v Božej rodine a silou Otca boli silnejšími. Ako jedinci, deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce ovládnuť a zničiť svet. Ale podľa Božej vôle môžete, všetci spoločne, s mojím Synom všetko zmeniť a uzdraviť svet. Pozývam vás, aby ste sa z celého srdca modlili za vašich pastierov, veď môj Syn si ich vyvolil. Ďakujem vám!”

Podle /www.magnificat.sk/ a http://www.verite.cz tady a tady.