Vranovské varhany nejlépe opravená kulturní památka JMK

Autor: Irena Brožová <brozova.irena(at)seznam.cz>, Téma: Farnosti, Vydáno dne: 09. 06. 2011

V kategorii ,,Díla výtvarného umění" zvítězily opravené varhany v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově na Dyjí, které získaly 1453 hlasů.
Děkujeme všem za zaslané hlasy.

V pondělí 29. května 2011 předali náměstek hejtmana JMK Václav Božek a člen Rady JMK Pavel Balík ocenění vítězům a účastníkům letošního ročníku soutěže o Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje 2010.

V kategorii ,,Díla výtvarného umění" zvítězily opravené varhany v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově na Dyjí, které získaly 1453 hlasů.

Ocenění za první místo k nahlédnutí zde! Download...

Za Římskokatolickou farnost Vranov nad Dyjí cenu radostně (jak je vidět na foto) převzal P. Marek Dunda. S tímto oceněním souvisí i finanční odměna v částce 50 000,- Kč( tak proto ten úsměv...).

Za obnovu kopule zvítězil kostel Jména Panny Marie ve Slupi v kategorii velké stavby a zároveň získal největší počet hlasů (2323) ze všech soutěžících památek. Za Římskokatolickou farnost Slup cenu a odměnu v částce 150 000,- Kč převzal P. Jindřich Čoupek.

Druhé místo a ocenění ve výši 50 000,- Kč získala farnost v Hlubokých Mašůvkách za opravu kostela Navštívení Panny Marie (996 hlasů). Ocenění převzal P. Miloslav Čamek.

Částkou 50 000,- Kč bylo odměněno první místo v kategorii drobných staveb pro výklenkovou kapličku, poklonu sv. Antonína Paduánského ve Velkých Pavlovicích (123 hlasů). Ocenění převzal zástupce vlastníka, starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka.

Z našeho vítězství v této soutěži máme velkou radost
a blahopřejeme i všem ostatním vítězům.


Podrobný přehled výsledků soutěže (xcl)