Mimořádná událost -Svěcení oltáře ve Vranově n. Dyjí

Autor: Táňa Dohnalová <Howkie[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Kostel Vranov nad Dyjí, Vydáno dne: 02. 06. 2011

Šestou neděli velikonoční 29. 5. posvětil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle kamenný oltář v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově n. Dyjí. Přinášíme velmi pěknou fotodokumentaci této nevšední události.

Před vjezdem na faru byla postavena slavnostní brána


Oltář před posvěcením.Slavnostní mše svatá s posvěcením oltáře začala v 15. hod. vranovský kostel byl plný.
V průvodu byly přinášeny ostatky sv. Jana Nepomuka Neumanna a dalších světců, které byly vloženy do obětního stolu. Také posvátný olej, kterým byl obětní stůl posvěcen.
Otec Marek Dunda přivítal otce biskupa.

Mezi přítomnými byl starosta městyse Vranov n. Dyjí p. ing. Lubomír Vedra a starosta města Znojma p.MUDr. Zbyšek Kaššai. Městys Vranov n. Dyjí se spolupodílel na organizaci této slavnosti.
Samotné svěcení oltáře
Do nového posvěceného oltáře, byl vložen oltářní kámen požehnaný sv. otcem Benediktem XVI. v rámci jeho návštěvy v Brně.
ON JE NÁŠ KNĚZ NÁŠ OLTÁŘ, NÁŠ PRAVÝ A JEDINÝ BERÁNEK, ON VŠECHNO S TEBOU SMÍŘIL.
- Tato slova jsou vytesána na novém obětním stole, který byl zhotoven podle návrhu Ing.arch Marka Štěpána


Kytice pro o. biskupa
Na závěr mše svaté poděkoval o. biskupovi starosta městyse Vranov n. Dyjí ing. Lubomír Vedra a nechyběla i děkovná řeč o. Marka Dundy.

Slavnostní mše svatá byla doprovázena vranovskou scholou pod vedením varhaníka Ivoše Prchala.
Posvěcení oltáře bylo natáčeno, takže se možná brzy můžeme těšit na film zpracovaný ing. Pavlem Lukešem

Po mši svaté bylo pro všechny zúčastněné nachystáno pohoštění. Také jsme mohli shlédnout taneční vystoupení České besedy.

Autorem fotek, které vnáší do atmosféry svěcení oltáře je Tomáš Navrátil.

Více fotek ze svěcení oltáře naleznete na: http://www.rajce.net/a4914611 další fotky výše jmenovaného autora můžete najít na: http://tn-foto.webnode.cz/