Poselství Královny pomoci, Dechtice 15.2.2011: Modlitba přinese život

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 16. 02. 2011

Dechtice Panna Maria ve svém poselství přirovnala modlitbu ke slunci, které probouzí zemi, vyzvala k trpělivosti, když se nám zdá, že nepřináší plody a také k důvěře v Boží přislíbení.


Tak jako u jiných zjevení samozřejmě vyčkáme na jasné stanovisko Církve, ale už nyní není bez zajímavosti věnovat pozornost tomu, co se v Dechticích děje, a proto přinášíme i tento článek...


Královna pomoci: Modlitba přinese život


“Moje děti! Dnes přichádzím a ponořuji (vkládám) vás do své modlitby. Modlitba je jako slunce, které probouzí studenou zem. Ten, kdo se modlí, rozdává lásku a požehnání, kterými ho Bůh naplnil. Často se vám stává, že se znechutíte, když z vaší modlitby nic neklíčí a zdá sa vám, že modlitba nepřináší plody. Proto vás povzbudzuji k trpělivosti a důvěře v Boží přislíbení. Tak jako slunce probudí spící zem, tak i vaša modlitba přinese život kolem vás. Ponořuji vás do lásky Ježišova a mého srdca.”

“Moje deti! Dnes prichádzam a ponáram vás do svojej modlitby. Modlitba je ako slnko, ktoré zobúdza studenú zem. Ten, kto sa modlí, rozdáva lásku a požehnanie, ktorými ho Boh naplnil. Často sa vám stáva, že sa znechutíte, keď z vašej modlitby nič neklíči a zdá sa vám, že modlitba neprináša plody. Preto vás povzbudzujem k trpezlivosti a dôvere v Božie prisľúbenia. Tak ako slnko zobudí spiacu zem, tak aj vaša modlitba prinesie život vôkol vás. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.”

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. februára 2011

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

www.avemaria.sk, kontakt na vizionárov: dechtice@avemaria.sk

Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydný 16.2.2011, je zde.

Královna pomoci