Poselství P. Marie, Medžugorje, 2.12.2010, Video

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://www.magnificat.sk/, Vydáno dne: 08. 12. 2010

Modlete se, abyste dostali sílu otevřít svoje srdce Pánu - potom pochopíte Boží lásku. Zvu vás, ať se toto období příprav stane dobou modlitby, pokání a obrácení. Potřebujete Boha! Když to pochopíte a přijmete, ve vašich srdcích se zrodí nebeské království. K tomu vás vedu... to je souhrn prosincového poselství Mirjaně


Posolstvo Kráľovnej pokoja


Deti moje, potrebujete Boha!


„Drahé deti! Dnes sa tu spolu s vami modlím za to, aby ste získali silu a otvorili si srdcia. Keď sa vám otvoria srdcia, pochopíte všemocnú lásku trpiaceho Boha. Aj to, že som tu s vami, je prejavom Jeho lásky a dobroty. Pozývam vás k tomu, aby sa vám tento čas príprav, stal časom modlitby, pokánia a obrátenia.

Deti moje, potrebujete Boha! Nemôžete napredovať bez môjho Syna. Ak toto pochopíte a prijmete – tak to – čo vám bolo sľúbené – sa stane i skutočnosťou. Vďaka Duchu Svätému sa zrodí vo vašich srdciach kráľovstvo nebeské. Vediem vás k tomu. Ďakujem vám!“


Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,
Medžugorie, 2. decembra 2010

VIDEO
zobrazíte zdezde zobrazíte článek
Převzato z www.magnificat.sk