Film Velké ticho a výstava Gallia romanica v Brně

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Mimo oblast FATYMu, Vydáno dne: 26. 04. 2010

Národní památkový ústav zve na doprovodné programy k výstavě Gallia romanica v Galerii Sklepení v Brně, a to: 3. 5. 2010 na film Velké ticho v kině Scala a 5. 5. na komentovanou prohlídku na téma románská architektura. Plakátek v PDF ke stažení zde! Download...

Prohlídku povede Mgr. Aleš Flídr.

Znáte film Velké ticho?

Velké ticho /Die grosse Stille/
Německo 2005, 161 min., vstupné 50 Kč.

Celých 16 let čekal německý dokumentarista Philip Gröning na souhlas představitelů mateřského kláštera kartuziánského řádu tzv. mlčenlivých s natáčením v klášterní komunitě v Grande Chartreuse, nejstarším klášteře tohoto řádu založeném na konci 11. století. Dalších několik let, včetně režisérova půlročního života v klášteře, zabraly přípravy, natáčení a postprodukce.
Výsledkem je mimořádný film, a to nejen délkou a způsobem vzniku, ale i hloubkou ponoru do tématu. Gröningův snímek Velké ticho (Die grosse Stille) ohromil v roce 2005 benátský festival, kde byl uveden mimo soutěž. Po filmových cenách na několika festivalech (Toronto, Rotterdam, Sundance) přišlo i ocenění za nejlepší evropský dokument. Přes veškerý svůj asketismus je Velké ticho výjimečně nádherný film. Precizní kompozice a skvostné využívání světla často připomene obrazy, bohaté využívání krás přírody kolem kláštera (nedaleko Grenoblu) umocňuje silné zážitky, které tento ojedinělý film přináší.
Akce je pořádána ve sp olupr áci s Brn ěns kým kulturn ím centrem, par tnerem večera je Goethe-Ins titut Praha.

PhDr. Eva Dvořáková
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Brně
dvorakova@brno.npu.cz
549 522 854 begin_of_the_skype_highlighting              549 522 854      end_of_the_skype_highlighting


Břežany