Poutní slavnost svatého Vojtěcha

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Mimo oblast FATYMu, Vydáno dne: 12. 04. 2010

Kaplička u Milíčovic Římskokatolický farní úřad Počaply u Terezína všechny srdečně zve na poutní slavnost svatého Vojtěcha, která bude v sobotu 24. 4. 2010. Plakátek ve Wordu ke stažení zde! Download...

Program:

- 15,30 hod. – slavná asistovaná Mše svatá ke cti svatého Vojtěcha (podle misálu z r. 1962) ve farním chrámu sv. Vojtěcha v Počaplech u Terezína.
Celebrantem bude P. Mgr. Jan Gerndt, farář Římskokatolické farnosti Praha – Uhříněves.
Po poutní Mši sv. uctění ostatků sv. Vojtěcha, posvěcení praporu obce Počaply.

- 18.00 hod. – nešpory, Svátostné požehnání

Při Mši sv. zpívá chrámový sbor z Litoměřic pod vedením dirigenta J. Hälbiga. Na varhany hraje J. Pulda

Po splnění obvyklých podmínek je možné účastí na poutní mši sv. získat plnomocné odpustky.
Podmínky získání odpustků: řádná sv. zpověď 8 dní před poutí nebo 8 dní po pouti (resp. během pouti), sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce, modlitba Apoštolského vyznání víry a Otče náš v kostele nebo kapli.

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Kontakt:
P. Radim Jan Valík, O. S. B., farář v Počaplech, mobil: 731 402 560


Štítaratamisie