Na faře ve Štítarech se pořád něco děje!

Autor: Lucka Růžičková <luruzic(at)seznam.cz>, Téma: Farnosti, Vydáno dne: 08. 03. 2010

Na jarní prázdniny přijely děti, aby na naší faře ve Štítarech strávily několik dní. Vedoucí pro ně měli připravený zajímavý program, hráli různé hry, malovali, zpívali, pomáhali a vypravili se na výlet do Vranova.

Požádali jsme jejich vedoucí, aby nám odpověděli na několik otázek:

Odkud jste přijeli?
Jsme ze Vnorov, říká se jim Znorovy.

Kolik vás je?
Dětí je 17, vedoucích 6 a paní kuchařka.

Jaké téma víkendovky jste si vybrali?

Téma jsme měli Eragon – je to o jednom válečníkovi, který najde draka a stane se jezdcem. Děti byly pomocníci Eragona a bojovaly za dobro. Zlo představovali Urgalové, které jsme nakonec porazili a získali jsme slávu a nového krále.

Nabízíme několik fotek z jejich pobytu, další si budete moci prohlédnout na webových stránkách www.vfmladez.cz


Tábor dětí z Vnorov

Úvodní hra v sále.


Paní kuchařka Liduška.


Připravená večeře.


Šikovní chlapci a děvčata při práci.


Malování po čele...


... i po vlajce.


Setkání v jídelně.


Skoro všichni už jsou unavení :o)


Při modlitbě Otče náš.


Svaté přijimání.