Poděkování za úrodu ve Štítarech

Autor: Lucka Růžičková <luruzic(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 14. 11. 2009

kostel - Štítary V neděli 20. září bylo ve Štítarech posvícení a spolu s tím i poděkování za úrodu.

Posvícení je slavnostní událost pro farnost, při které se připomíná posvěcení kostela. U některých kostelů není toto datum zřejmé a potom se posvícení může nazývat jako „císařské posvícení“, protože v roce 1786 bylo vyhlášeno císařem Josefem II. posvícení na 3. říjnovou neděli.
Podle tradice bylo první posvícení za krále Šalamouna, kdy se světil Jeruzalémský chrám. Další významná událost pro celou farnost je pouť,která je spojena s patronem kostela a tím je ve Štítarském kostele svatý Jiří.

Výzdoba kostela, při poděkování za úrodu, byla hodně skromná, ale pěkná.
V obětním průvodu pak byly neseny dětmi jednotlivé dary. Během celého průvodu bylo zpíváno „Požehnaný jsi, Bože“. Ke každému daru byla přečtena prosba.

hrozny

„Přinášíme Ti, Pane, tyto hrozny z našich vinohradů za naše rodiny,…“

ovoce

“Přinášíme Ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů, za ty, kdo vedou lidskou společnost,…“

zelenina

“Přinášíme Ti, Pane, tuto zeleninu, plody naší země za všechny staré, nemocné a trpící,…“

obilí

“Přinášíme Ti, Pane, obilí, které vyrostlo na našich polích, za všechny pracující,…“


“Přinášíme Ti, Pane, tyto květiny za naši farnost, zvláště za děti,…“

chléb

„Přinášíme Ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm za všechny osoby zasvěceného života a služebníky církve,…“

eucharistie

“Přinášíme Ti, Pane, tento chléb a víno, dary, které budou proměněny ve Tvé Tělo a Krev jako znamení Tvé vrcholné lásky k člověku, a prosíme za všechny přítomné a jejich blízké živé i zemřelé, aby se jim účast na mši svaté stala posilou pro každodenní život.“
A jak vypadala výzdoba ve Štítarech se můžete podívat na následujících fotkách.

poděkování za úrodu

poděkování za úrodu

poděkování za úrodu

poděkování za úrodu