Tábory Fatymu - Lísek 1999

Autor: Jana Jičínská <janka.vrat[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Foto, Vydáno dne: 17. 10. 2007

Přechod Rudým mořem Podařilo se zdigitalizovat dnes již historické fotografie z táborů FATYMu pro děti z okolí Citonic, Bítova a Vratěnína v roce 1999. V tomto roce se děti vydaly opět do Lísku. A to nejen do stanového tábora u lesa, ale i na líseckou faru. Staly se z nich izraelské kmeny žijící v Egyptě. Čekala je cesta do Zaslíbené země...
Vedoucí kmenů
Očekávají nás vedoucí izraelských kmenů.

Izrael. kmen
Vyrábíme vlajky a znaky kmenů.

Faraonův dvůr
Na faraonově dvoře se neustále slaví.

Faraonův dvůr
Tancem bavíme faraona.

Mojžíš přichází
Hospodin posílá Mojžíše, aby vyvedl lid z Egypta.

Mapka putování
Putování bude náročné a tak pečlivě studujeme jednotlivé úseky.

Šamanka
Setkání se šamany.

Otcové v zajetí
Do jejich zajetí upadli i duchovní otcové.

Přechod Rudým mořem
Izraelité procházeli přes Rudé moře pěšky.My se pěkně vezeme.

Nástrahy
Zdoláváme zrádná úskalí cesty.

Hledání vody
Hledání vody na poušti.

Dřevo
Nejen na "zápalné oběti", ale i k naplnění našich žaludků potřebujeme kvalitní topivo.

Setkání kmenů
Neustálá chůze unavuje. Odpočinek je také potřebný.

Mojžíš a kamenný oltář
Stavba oltáře. Mojžíš přináší "Desatero".

Mše svatá v lese 1.
Nejen zpěvem písní........

Mše svatá v lese 2.
.......děkujeme Hospodinu za ochranu.

Kuchařky
Kamenný obětní stůl je středem pozornosti / i kuchařek /.

Hadi na poušti
Zradili jsme. Uzdravení přichází skrze hada.

Mše svatá u kostela
Judův kmen také oslavuje - mše svatá s o.Pavlem před kostelem.

Izraelité z fary
Judovci z fary.

Izraelité z lesa
Potomci kmene Jozue.

Sladká odměna
Sladká odměna.

Kytary
Tato píseň nás provázela po celou dobu putování.


1. Jako Mojžíš se svým lidem
Fatymáci vytáhli,
nejen pouští, celým krajem
na tábor se teď valí.

Ve dne, v noci po vesnici
kvílení se ozývá,
zdivočelých Izraelců
řev se všude rozlíhá.

R1: Ztratit batoh? – Nevadí!
Zmeškat tábor? – Vadí!
Škvoři v stanu – Nevadí!
Smutný kukuč – Jó, to vadí,
to vadí!

2. V koši plave dítě malé,
tak náš příběh začínal.
Roky plynou a z něj náhle
vůdce národa se stal.

Není nutno, není nutno,
aby Mojžíš dobrý mluvčí byl,
Hospodin ho na pahorku
za zachránce vyvolil.

R2: Nemít slávu? – Nevadí!
Nemít víru? – Vadí!
Nemít krásu? – Nevadí!
Nemít Boha? – Jó, to vadí,
to vadí!

3. Když ti v břiše kručí hlady,
tři dny nemůžeš nic pít,
nezoufej si, Bůh je tady,
jen ten může zachránit.

Z nebe pro nás mana padá,
voda tryská ze skály.
Pořád se Pán, náš Bůh stará,
bez něj bysme zemdleli.

(Zpívá se na nápěv Není nutno, je možné ji dále upravovat, přidávat sloky, a podobně).