Prázdninový tábor v Lísku - 2003.

Autor: Jana Jičínská <janka.vrat[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Foto, Vydáno dne: 25. 09. 2007

večerní putováníPodařilo se zdigitalizovat fotografie z tábora FATYMu v Lísku v roce 2003. Zde na nás tehdy čekalo překvapení. Nejen celotáborová hra Asterix a Obelix, ale stali jsme se prvním táborem FATYMu s mezinárodní účastí...
vedoucí M+G+M
Jak je to možné? Hlavní vedoucí bratr Marián Kalina a jeho pomocní vedoucí Gabriela a Marián totiž žijí na Slovensku, v Žilině.

Společně jsme se vnořili do doby, kdy Galové oplývali tajuplnou silou z kouzelného nápoje. A porovnávali se silou, která je dána nám, tedy Duchem svatým.
krajinka-stany
Stanový tábor se na týden změnil v galskou osadu.

polévání 1
Galský válečník musí mít dobrý postřeh, nejpevnější nervy a smysl pro orientaci.

Mše svatá v lese
"Je důležité nabízet Bohu své plány a vnímat působení Ducha svatého ve svém životě. A i přes neúspěchy se řídit jeho vedením."/o.Pavel při večerní mši svaté/.
svačina
Musíme být připraveni stále bojovat a ani jídlem neztrácet mnoho času. Neboť nepřítel nikdy nespí!

polévání 2
Galové nevítězí jen díky kouzelnému lektvaru, ale i své hbitosti.

nápoj
Kdo získá nejvíce mléka pro dvouhlavého jednorožce, které násobí nejen sílu galů, ale taky jejich počet.

o.Maincl
Do této země plné nebezpečí se vydal i otec Josef Maincl.

opékání
Přestože jsme v zajetí , je nám dovoleno se řádně posilnit.

večerní putování
Vyrazili jsme na půlnoční setkání těch, kteří čerpají největší tajemnou sílu.

Fryšava-mše svatá
Při návštěvě sousední osady společně oslavujeme. Možná i my očekáváme setkání s Bohem, ale dosud nenadešla ta pravá chvíle. Ale On přichází.....

vedoucí
Duch svatý v nás působí a stmeluje nás dohromady. Nejen rodiny farní, ale i mezinárodní.

obyvatelé osady
V moci Ducha svatého vítězíme! Spokojení obyvatelé galské vesnice.