S Marií... (interpreté atd...)

K dispozici jsou i texty všech písní, které jsou součástí alba Marianek "S Marií..."

Nahrávku nazpívaly:
MPM MDR: Adámková Andrea
                     Hrůzová Jana
                     Korandová Sandra
                     Svobodová Jana
                     Tumpachová Pavla
                     Votavová Lenka
                     Weissová Ludmila
MPM MJK: Hermanová Anna
                     Křivánková Dana
                     Navrátilová Štěpánka
                     Růžičková Lucie
                     Svobodová Marie
                     Šachlová  Eva
                     Šremrová Jana
                     Weissová Anežka
Hosté:            Juřenová Květa
                     Trachtulcová Tereza
                     Juřenová  Ludmila
Příčná flétna: Anežka Weissová (7)
Altová flétna: Anežka Weissová (3,4,8,9,11)
Sopránová flétna: Ludmila Weissová (3,11)
                           Jana Svobodová (4,8)
                           Tereza Trachtulcová (9)
Sopraninová flétna: Jana Svobodová (9)
Housle: Ludmila Weissová (1,8,9)
Klávesy: Květa Juřenová (7)
Kytara: Ludmila Juřenová
Druhý hlas: Sandra Korandová (3)
                  Ludmila Weissová (3,4)
                  Tereza Trachtulcová (3)
                  Květa Juřenová (3,8,9)
                  Pavla Tumpachová (4,11)
                  Ludmila Juřenová (4,7,8,9,11)
Recitativ, sólový zpěv: Ludmila Juřenová

Nahrávku zpracoval: Jiří Kadavý
Hudební korektury: Květa Juřenová
Hudba a text: Anonymní
Jednoduchá grafická úprava (CD): Vlastní
Kontakt: Ludmila Juřenová, Višňové 79, PSČ 671 38; mob. 728 583 852

Poděkování:
Jirkovi Kadavému za zapůjčení techniky a zpracování nahrávky.
MgA. Márii Vaitové za zapůjčení kvalitního mikrofonu.
Ludmile Muchové za zapůjčení minimikrofonu.
Marii Mátlové za technickou asistenci.
Farníkům z Tavíkovic za umožnění nahrát album v místním kostele.
Všem, kteří nám jakkoli pomohli, především těm, co se modlili za zdar akce…

Album bylo nahráno živě 4. 12. 2004 v kostele Panny Marie - matky jednoty křesťanů v Tavíkovicích při společném setkání Marianek. Nejedná se o nahrávku velké kvality. Jde o album, které vzniklo jako dárek pro všechny naše blízké, především pro o. Marka Dundu, kterému se tímto omlouváme a vysvětlujeme, proč nebyl přizván na naše poslední „tajné“společné setkání.

Přehrávání a stažení díla ve formátu mp3

Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net